Bloggarkiv December 2008

Kommentar: 
foto: Camilla Hoel I en kronikk i Adresseavisen 17.12.08 kommenterer Astrid Grude Eikseth og Tove Steen-Olsen, begge førsteamanuensiser ved HiST, blant annet Elevundersøkelsen 2008 . Undersøkelsen som er foretatt blant elever fra 5.klasse til videregående skole, viser at elevene selv synes de får lite tilbakemelding og veiledning på sine skoleprestasjoner. Kun 39 % rapporterer at de får ukentlig veiledning og tilbakemelding. Kronikkforfatterne peker på OECD rapporten " Equity in Education " fra 2004, som antyder en sammenheng mellom manglende systematisk oppfølging av norske elever, og en del elevers underytelse.
Kommentar: 
Med tilgang til et rikt utvalg av digitale læringsressurser opplever elever og lærere stadig at de leter etter ressurser for et bestemt formål. Det å presentere og sortere ressursene slik at den som leter er i stand til å vurdere kvaliteten på dem er en utfordring for de som utvikler digitale læringsressurser.
Kommentar: 
Under høstens Internet2-konferanse i New Orleans holdt Noshir Contractor en interessant drøfting av motivasjonen for å opprette, vedlikeholde og nedlegge sosiale nettverk. Årsaken til at nettverkene i seg selv er interessante, ligger i at samarbeid har en egenverdi - i alle fall når det gjelder…
Kommentar: 
JISC har publisert en rapport om OpenID. James Farnhill oppsummerer rapporten slik: - General findings were that OpenID is not a technology that can currently be used within UK HE and FE as SPs are unwilling to support it due to a number of flaws around assurance;
Kommentar: 
Feides kundeportal er nå oppdatert med informasjon om hvilke tjenester som trenger egne avtaler med tjenesteleverandørene og hvilke som er fritt tilgjengelige for alle.
Kommentar: 
Foto: Inx ”Skolenes ikt-revolusjon” var navnet på en sesjon som viste seg å være befriende blottet for diskusjoner om hva den rette alder for generasjon Y er. Innleggene i sesjonen var betrakninger rundt bruk av mobiltelefon i klasserommet og utvidet bruk av pc i undervisningen.

Pages

Subscribe to