Bloggarkiv January 2009

Kommentar: 
New Media Consortium og EDUCAUSE Learning Initiative publiserte nettopp 2009 Horizon Report som tar for seg de teknologiene som har størst sannsynlighet for å påvirke undervisning og læring i årene som kommer. Rapporten tar for seg tre tidsperspektiver - et år eller mindre, to til tre år, fire til fem år - og trekker frem to nøkkelteknologier i hver av tidshorisontene. Teknologiene som trekkes frem er:
Kommentar: 
Halvparten av britiske elever sier at mesteparten av tida i klasserommet brukes til å kopiere fra tavle eller bok. Dette til tross for at Storbrittania har investert enorme summer i IKT for skolene de siste ti åra. Hvordan er situasjonen her hjemme, mon tro?
Kommentar: 
Økt bruk av IKT I klasserommet fører til noen utfordringer som kanskje ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet ennå: organisering av det fysiske rommet. Målet er etterhvert en pc pr. elev, og at denne benyttes i undervisningssituasjonen, som det arbeidsredskap den jo er. Gjennomsnittlige klasserom er imidlertid ofte utstyrt med noe slik som 4-5 stikkontakter langs veggene, og pultene er plassert enten i rekker eller i klynger rundt i rommet. De fleste bærbare pc'er har batterikapasitet på 2-4 timer, og må deretter lades igjen. På Online Educa kunne Morten Fiskaa ved Tau Ungdomsskole fortelle om sine erfaringer med bærbare pc'er i klasserommet, og poengterte nettopp behovet for strømtilførsel, og problemer med ledninger på kryss og tvers i klasserommet. Det er ikke bare et problem med manglende stikk, men også at disse stikkene ligger langs gulvet. Ledninger er til hinder, noen snubler i ledningene og laptop'ene går i gulvet og ødelegges.
Kommentar: 
Standardiseringsrådet har idag levert sitt forslag til ny versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor til fornyingsminister Heidi Grande Røys. Der foreslås det blant annet standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med…
Kommentar: 
Årets itSMF konferanse avholdes 3-4. mars på Gardermoen. I år har den fått det passende navnet "The name of the game!"[død lenke fjernet]. Jeg trodde aldri Mamma Mia-feberen skulle inn i ITIL-verdenen, men til tross for det ser det ut til at selve konferansen definitivt er verdt et besøk. For 6-7 år siden, da jeg begynte å jobbe med ITIL , var det rimelig få offentlige organisasjoner som visste hva det var, og enda færre som brukte eller hadde planer om å bruke det. Dette ser ut til å ha endret seg rimelig mye i de senere årene og på mange vis kan dette være en stor fordel for elevene og lærerne hos de skoleeierne det gjelder.
Subscribe to