Bloggarkiv May 2009

Kommentar: 
For å kunne få presentert tilpassede websider og læringsressurser i dag må elever og lærere registrere sine tilgjengelighetsbehov og preferanser i de enkelte tjenestene som tilbyr tilpasninger. Dette fører lett til at informasjon som kan utlede helseforhold og annen personlig informasjon registreres og må vedlikeholdes i mange tjenester. Også tjenester utenfor skoleeiers kontroll. UNINETT ABC setter nå i gang et prosjekt der vi skal vise at dette kan gjøres på en enklere og sikrere måte med allerede eksisterende teknologi og standarder:
Kommentar: 
Lærere etterlyser stadig de gode digitale ressursene til bruk i skolen og mangelen på gode tjenester har nok vært en bremsekloss i forhold til bruk av IKT i skolen. Tilgjengeliggjøring av NRKs klipparkiv for skolen er et stort skritt på veien, og nå nærmer det seg endelig lansering. Nå kan du selv teste tjenesten og se hvordan den vil bli.
Kommentar: 
NKUL , Norsk konferanse om utdanning og læring, er nettopp gjennomført for 15.gang. Det var kanskje ingen store overraskelser hva program og innhold angikk, det var som sedvanlig godt og "up to date". Det som derimot var veldig merkbart, og kanskje noe overraskende, var den store betydning sosiale medier fikk for kommunikasjonen, utbyttet og oppfølging for en god del av konferansens deltakere.
Kommentar: 
Norgesuniversitetet presenterte på NKUL-konferansen idag noen resultater fra IKT-monitoren deres om den digitale tilstand i høyere utdanning. Selve rapporten publiseres 15. juni. Presentasjonen på NKUL-konferansen i Trondheim tyder på at ledere, fagansatte og studenter på lærerutdanningene ikke er helt samstemte når det gjelder synet på IKT i egen undervisning.
Subscribe to