Bloggarkiv June 2009

Kommentar: 
IMS Gloabal Learning Consortium har en ganske ny gruppe for tjenesteorientert arkitektur (SOA), som skal lage anbefalinger for bruk av SOA i utdanning. Første utgave av et "beste praksis"-dokument er nå tilgjengelig på http://www.imsglobal.org/soa/index.html , for den som måtte være interessert. Jeg skal i alle fall lese den ved anledning.
Kommentar: 
Utdanningssektoren er avhengig av gode samarbeidsløsninger, både i undervisnings- og i forskningssammenheng. Virtuelle verdener var tema for sesjonen "virtuelle verdener" på årets UNINETT-konferanse. Kan virtuelle verdener brukes i undervisning og forskning? kristine og cecilie på museum med avatarene sine Denne teksten er også publisert som artikkel i Uninytt nr. 2, 2009 . Artikkelen er skrevet av Kristine og Cecilie i fellesskap.
Kommentar: 
Årets UNINETT-konferanse finner i disse dager sted i Halden, og en av sesjonene der er " Læring i virtuelle verdener ". I god "practice what you preach"-ånd vil sesjonen holdes via den virtuelle plattformen "Second Life". I morgen tidlig vil det dermed være mulig å møte oss i Second Life (SL) og delta på en sesjon på UNINETT-konferansen 2009.
Subscribe to