Bloggarkiv August 2009

Kommentar: 
Rockheim er nasjonalmuseet for pop og rock i Norge. Det fysiske rockemuseet er forsinket og åpner ikke før i 2010, men Virtuelle Rockheim åpnet allerede for en drøy uke siden. Virtuelle Rockheim lover en "helt ny måte å tenke museum på."
Kommentar: 
UNINETT ABC lurer på hvilke digitale tjenester og ressurser som brukes rundt omkring i norsk skole. Hva er de mest utbredte tjenestene for barnetrinn, ungdomstrinn, videregående? Hjelp oss å identifisere hvilke tjenester Feide bør fokusere på!
Kommentar: 
EFF (Electronic Frontier Foundation) har publisert et whitepaper som omhandler "locational privacy", On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever , som er vel verdt å lese gjennom og tenke litt på når en tar i bruk tjenester. Mange nye tjenester og sosiale medier begynner å ta i bruk denne typen informasjon for å gi en merverdi, til brukeren, til seg selv og ikke minst til annonsører. Men kanskje bør ikke andre alltid ha tilgang til informasjon om hvor du befinner deg...
Subscribe to