Bloggarkiv September 2009

Kommentar: 
Vi kunne nettopp lese i Dagbladet at skolen samarbeider for dårlig med en rekke foreldre. Nasjonale og internasjonale studier (blant annet Desforges 2003 ) viser at foresattes påvirkning er enormt viktig for elevenes prestasjoner i skolen, noen ganger så mye som seks ganger viktigere. Det er på tide å ta på alvor den ressurs foresatte er for sine barns skolegang, ved å legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
Kommentar: 
Vi har, som du kanskje har lagt merke til, relansert våre nettsider. I den forbindelse vil vi gjerne høre hva du synes om ”nye” uninettabc.no .
Subscribe to