Bloggarkiv November 2009

Kommentar: 
Enkle løsninger fungere ofte veldig bra på problem som kan synes kompliserte. Hvordan kan man for eksempel lære opp elever og lærere i digital kompetanse? Ved Vestfossen ungdomsskole lot man for eksempel 1 0.klasse-elever undervise yngre elever . Dette er en ypperlig måte å la elevene fordype seg i…
Kommentar: 
Mange lærere spør seg hvordan de skal finne tid til å gi individuelle tilbakemeldinger til hver enkelt elev. Denne videoen viser en norsk lærer som bruker webkamera mens han retter matteprøver, og hver elev får en liten videosnutt av lærerens gjennomgang av prøven deres. "Det er ikke vanskelig å rette på denne måten, og fordelen er jo at det blir mye lettere å gi eleven tilbakemeldinger, ikke minst de positive tilbakemeldingene som ofte er alt for tidkrevende å gi skriftlig" (lærerens egen beskrivelse av klippet) Flott eksempel på hvordan relativt enkel teknologi kan brukes i hverdagen synes jeg!
Kommentar: 
På dagens ABM-konferanse holdt Per Olav Torgnesskard et interessant innlegg under tittelen "Foto til folket" . Han vektla åpenhet, delingskultur og brukermedvirkning som virkemidler for å oppnå ABM-sektorens mål om "best mulig tilgjengelighet for flest mulig". Et av eksemplene hans var en bildegåte…
Subscribe to