Bloggarkiv January 2010

Kommentar: 
I går fikk vi være fluer på veggen mens noen av våre nye kolleger i IKT-senteret presenterte resultatene fra kartleggingsprøven i digital kompetanse i osloskolene. Prosjektet er et samarbeid mellom ITU (nå del av IKT-senteret ), Utdanningsetaten i Oslo kommune og Naturfagsenteret. Prøven tar sikte…
Kommentar: 
Foto: Department for Children, Schools and Families (CC BY 2.0 lisens) For et drøyt år siden startet Storbrittania en gigantisk satsing for å sikre alle skoleelever tilgang til pc og internett fra hjemmet. Man antar at ca. 1 million britiske barn mangler slik tilgang idag. Utgangspunktet for "Home Access programme" er at markedet har mislyktes i å løse denne utfordringen og man opplever et stadig økende digitalt skille i skolen. Nå er den første rapporten fra pilotprosjektet publisert. Hele rapporten kan leses på Bectas nettside
Kommentar: 
Kunne du tenke deg å benytte sosiale medier mer i undervisningen? Lurer du på å prøve wiki, bokmerker, eller kanskje blogg? Da har vi nettopp tingen for deg! Korte, enkle tekster om nettopp dette. Vi har nå publisert enkle tekster om bruk av wiki, bruk av bokmerker, digitale læringsressurser og…
Subscribe to