Bloggarkiv February 2010

Kommentar: 
Feides søsterføderasjon i Nederland, SURFfederatie, har inngått en tre års avtale med Google om bruk av Google Apps for Education . Dette gjør det mulig for alle i høyere utdanning i Nederland å bruke sin vanlige identitet, tilsvarende vår Feide-identitet, til å logge inn på Apps-tjenestene deres vertsorganisasjoner tilbyr via Google. Dette er en spennende utvikling som må følges med på.
Kommentar: 
Jeg tenker på informasjon som mat. En del informasjonselementer er hermetikk og varer nesten evig, noen har en bestemt varighet og er ubrukelige etter en bestemt dato, mens en del er ferskvare som etter en periode blir sur og råtner. Finnes det noen måte for den som mottar informasjon å si om den er spiselig eller ikke?
Kommentar: 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ha en kulere skole . Hun vil gjøre skolen mer relevant for de unge ved å øke bruken av sosiale medier i undervisningen. Blant annet foreslår hun bruk av blogg i tillegg til den tradisjonelle skolestilen. Halvorsen mener sosiale medier kan virke motiverende på elevene, blant annet fordi det tilfører undervisningen en mer praktisk dimensjon.
Kommentar: 
Hvordan skal alle skolene forholde seg til elevers bruk av IKT og internet i skoletiden? Hva er tillatt og hva er ikke? Mange skoler har arbeidet hver for seg for å lage et godt IKT-reglement. Nå har vi gjort det enklere for skolene og før jul sendte vi ut et IKT-reglement og en undervisningspakke til alle. Pakken inneholdt følgende:
Subscribe to