Bloggarkiv March 2011

Kommentar: 
Lørdag 5. mars hadde jeg et debattinnlegget på trykk i Klassekampen. Debattinnlegget var en kommentar til en kronikk av lektor Lars Audun Bråten, som sto på trykk i Klassekampen fredag 25. februar. Mitt debattinnlegg var noe forkortet og redigert av Klassekampen, dette er fulltekstversjonen.…
Subscribe to