Bloggarkiv April 2011

Kommentar: 
I jakten på nye perspektiver på teknologi, læring og førskolebarn, gikk turen i april til Billund og konferansen Lego Idea Conference. Kanskje ville noen nye perspektiver på lek og læring bli presentert for gjenbruk hjemme? Konferansen, hvor LEGO selv var arrangør, hadde et internasjonalt preg, og hovedtema var kreativitet , læring og innovasjon. Nettopp det lekbetonte og uformelle gikk igjen, blant annet med work-shops hvor undertegnede fikk hente fram gamle byggekunster, men i nye samarbeidsformer. Sesjonen het ”Early years problem solving (pre-school)”. De ulike gruppene fikk i oppgave å løse oppgaver for å hjelpe kosedyret Gina Giraff som hadde fått vondt i halsen. Det gikk ikke lenge før voksne folk i dress og drakt satt på gulvet i dyp konsentrasjon, og medvirket i Ginas liv. Samtidig gikk lyden i taket, og latterkulene satt løst etter hvert som byggverkene vokste fram. Da folk fra hele verden etterpå fikk presentere underverkene gruppene hadde skapt, kom poenget med det å bruke objekter i lek for læring, samt dårlig skjult stolthet over mestring, fram.
Subscribe to