Bloggarkiv May 2011

Kommentar: 
I forbindelse med konferansen NKUL 2011 holdt kollega Ove Hatlevik og jeg en sesjon om klasseromsledelse og IKT, og denne bloggposten er først og fremst et ekstrakt av innholdet, tilrettelagt for nettet. Utgangspunktet er kvalitative gruppeintervjuer med elever og lærere i forbindelse med den kommende Monitor-undersøkelsen. NKUL-presentasjonen finner du på Slideshare .
Subscribe to