Bloggarkiv June 2011

Kommentar: 
Varianter over denne overskriften har vi sett i mange aviser den senere tiden. Forløpet ser ut til å være rimelig likt i de fleste tilfellene: en elev får tak i en lærers brukernavn og passord på en eller annen måte og benytter dette til å endre informasjon i karakter- og fraværssystemet. I mange tilfeller blir også passordet spredt til andre elever og til og med solgt for en mindre fortjeneste . På et vis gjør dette det verre, men på den andre siden gjør det mye enklere å oppdage og rette opp i det. Hvem vet hvor mange som har kunnet endre egen informasjon og unnlatt å skryte av det og delt passordet med andre. Disse hendelsene var nok en av årsakene til at jeg ble spurt om å snakke om to-faktor autentisering , Feide og eID på sommerens fylkeskommunale IT-forum i Arendal.
Subscribe to