Bloggarkiv August 2011

Kommentar: 
Hva skal film- og medieundervisningen handle om? I perioden 2009-11 har Film & Kino på oppdrag fra Kulturdepartementet hatt ansvar for filmsatsingen på barn og unge i skolen, i samarbeid med Norsk filminstitutt og de regionale filmsenterene. Film & Kino er i full gang med å planlegge neste…
Subscribe to