Bloggarkiv September 2011

Kommentar: 
I dag ble Rammeplanutvalgets forslag til forskrift for ny førskolelærerutdanning publisert. Der kan man lese at IKT skal integreres både i kandidatens læringsprosesser og i det pedagogiske arbeidet i barnehagen: Kandidaten kan gjøre bruk av forskningsbasert kunnskap og anvende faglige og digitale…
Kommentar: 
Etter en uke med øving og prøving av nettbrett i egen barnehage, møttes førskolelærere og styrere igjen for å dele erfaringer. Selv om noen deltakere hadde benyttet digitale verktøy eller nettbrett tidligere, var gjennomgangstonen: ”Jeg har aldri tatt i et nettbrett! Dette var moro!” I løpet av…
Kommentar: 
En innovativ workshop om bruk av interaktive skjermer i barnehagen er i gang – med det pedagogiske personalets øving og prøving som første steg ! Ved å legge til rette for tilgang av nettbrett , samt noen tips og gode eksempler med på veien , startet en gruppe barnehagefolk med utforskningen av ny…
Subscribe to