Bloggarkiv October 2011

Kommentar: 
I en sak i Aften den 26. oktober blir Myrertoppen barnehage intervjuet om hvordan de bruker Ipad som en del av sin pedagogiske praksis i barnehagen. Barnehagen utforsker hvordan digitale verktøy kan understøtte arbeid med blant annet fagområdene i rammeplanen. Pedagogisk leder Cathrine Fraggell…
Kommentar: 
Sandvika vgs. arrangerte 12. oktober den tredje delogbruk-konferansen, hvor det blant annet ble utdelt priser til flere undervisningsopplegg med god bruk av IKT. Tre vinnere kåres i klassen for bruk av læringsplattform, mens vinneren av klassen "kreativ IKT-pedagog" får mulighet til å delta med to…
Kommentar: 
...og andre som er interessert i småbarns digitale livsverden! Den første er svensk: Barnteve, Snuttefilm och Knattebio – et seminaruim om små och stora bilder. Konferansen i Stockholm den 29.november 2011 omhandler førskolebarns forståelse av levende bilder og er regi av Svenska filminstituttet.…
Subscribe to