Bloggarkiv November 2011

Kommentar: 
Med bakgrunn i kvalitetsprogrammet i trondheimsbarnehagene kom deltakerne i prosjektet Barn og IKT i sammen for å starte utviklingsarbeid med å koble lek og læringsteknologi til rammeplanen. Til sammen 13 barnehager i Trondheim ønsker å øke sin kompetanse innen informasjons- og kommunikasjons…
Subscribe to