Bloggarkiv September 2014

barn trenger digital kompetanse
Kommentar: 
Av direktør Trond Ingebretsen I et leserinnlegg i Aftenposten 19.9.2014 bygger Simen Tveitereid opp under myten om at kunnskapsløftet og digital kompetanse legger fotballbaner øde og stimulerer til grenseløs databruk. Det er rart at det så ofte hevdes at disse to tingene må henge sammen. Handler…
Barn med nettbrett samarbeider
Kommentar: 
Dette innlegget av Direktør Trond Ingebretsen var på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen 26. september som svar på en kronikk av Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle: "Digitalt innfødte" og skolen . Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle, alle ansatt på Høgskolen i Lillehammer…
Barn med nettbrett
Kommentar: 
Forskere rundt om i Europa er enige om at vi må utforske det pedagogiske potensialet i teknologien, og at vi står i startgropa med hensyn til hvordan teknologien kan spille en rolle i barns lek og læring. Dette er ett av flere viktige budskap fra EECERA-konferansen 2014. EECERA (European Early…
Dansk flagg
Kommentar: 
Danmark har en bred, strategisk satsing på IKT i undervisningen med tydelige målsetninger, solid forankring og robust finansieringsmodell. En ny undersøkelse viser hva vi kan lære av Danmark. Danmarks satsing Bruk av IKT i undervisningen er et sentralt ledd i den danske regjeringens målsetning om å…
Subscribe to