Bloggarkiv February 2015

Kommentar: 
Under Scandinavia@BETT 2015 lanserte New Media Consortium (NMC) en ny Horizon-rapport om teknologi i skandinaviske skoler. Den amerikanske tenketanken NMC har samarbeidet med Styrelsen for IKT og læring (STIL, Danmark), Skolverket (Sverige) og Senter for IKT i utdanningen. Horizon prosjektet ble…
Kommentar: 
Dagens unge har ikke tilstrekkelige digitale ferdigheter og de mangler i stor grad digital dømmekraft. Tirsdag 10. februar er det den internasjonale Safer Internet Day. Den minner oss om at vi må skape et trygt internett. Og vi må gjøre det sammen. Av Karoline Tømte, Prosjektleder Dubestemmer.no,…
Subscribe to