Kristine Sevik's blog

Collage med diverse bilder fra BETT 2016
Kommentar: 
Senter for IKT i utdanningen deltar også i år på BETT, verdens største utdanningsmesse med fokus på edtech. Her er noen inntrykk fra messehallen.
Skilt som viser deltakerne veien til det nordiske seminaret
Kommentar: 
Enkel forskning viser at BETT antagelig er den arenaen i verden som samler flest norske skolefolk med teknologi-interesse. Nordic@BETT er et eget seminar som fokuserer på den digitale tilstanden i skolen i de nordiske landene. I år hadde over 859 deltakere fra 21 ulike land meldt seg på seminaret.
En drone flyr i forgrunnen, mens en gruppe elever prøver å programmere en drone i bakgrunnen
Kommentar: 
Siste fredag før høstferien hadde klassene 8E, 8F og 9G ved Rothaugen skole i Bergen en skoledag litt utenom det vanlige. Denne dagen var nemlig 'dronedag'- en hel dag dedikert til læring om og med droner. Det faglige innholdet inngikk i et tverrfaglig opplegg i matematikk, naturfag, RLE og norsk.…
Kristine Sevik viser sitt selvbygde Love-O-Meter
Kommentar: 
Koding, eller programmering, var et sentralt tema på årets NKUL-konferanse i Trondheim. På vår sesjon/verksted ”innovativ bruk av IKT i fag" ønsket vi å la deltakerne ’tafse med teknologi’ - altså faktisk få lov til å fikle med en del av de tingene vi stadig vekk snakker om når vi snakker om koding…
Vegg med stikkord for BETT2014
Kommentar: 
BETT er Europas største messe for læringsteknologi og et viktig møtested for norske lærere og sektoren generelt. I tillegg til selve messa, enkeltforedrag og skandinavisk dag , gir BETT en utmerket anledning til å møte lærere, skoleledere, offentlige aktører og leverandører fra Norge. Mange av…
Kommentar: 
I går fikk vi være fluer på veggen mens noen av våre nye kolleger i IKT-senteret presenterte resultatene fra kartleggingsprøven i digital kompetanse i osloskolene. Prosjektet er et samarbeid mellom ITU (nå del av IKT-senteret ), Utdanningsetaten i Oslo kommune og Naturfagsenteret. Prøven tar sikte…
Kommentar: 
Foto: Department for Children, Schools and Families (CC BY 2.0 lisens) For et drøyt år siden startet Storbrittania en gigantisk satsing for å sikre alle skoleelever tilgang til pc og internett fra hjemmet. Man antar at ca. 1 million britiske barn mangler slik tilgang idag. Utgangspunktet for "Home Access programme" er at markedet har mislyktes i å løse denne utfordringen og man opplever et stadig økende digitalt skille i skolen. Nå er den første rapporten fra pilotprosjektet publisert. Hele rapporten kan leses på Bectas nettside
Kommentar: 
Mange lærere spør seg hvordan de skal finne tid til å gi individuelle tilbakemeldinger til hver enkelt elev. Denne videoen viser en norsk lærer som bruker webkamera mens han retter matteprøver, og hver elev får en liten videosnutt av lærerens gjennomgang av prøven deres. "Det er ikke vanskelig å rette på denne måten, og fordelen er jo at det blir mye lettere å gi eleven tilbakemeldinger, ikke minst de positive tilbakemeldingene som ofte er alt for tidkrevende å gi skriftlig" (lærerens egen beskrivelse av klippet) Flott eksempel på hvordan relativt enkel teknologi kan brukes i hverdagen synes jeg!
Kommentar: 
Foresattes innsyn i elevers digitale skolehverdag Barn har rett til privatliv og personvern, samtidig som foresatte har rett (og plikt) til å følge opp sitt barns skolegang. Hvordan kan dette løses på en god måte i den digitale skolehverdagen? Dette er fokus for et nytt, ambisiøst prosjekt om foresatteinnlogging til læringsplattformer. Foto: Cristóbal Cobo Romaní (CC BY 2.0 lisens)
Kommentar: 
Rockheim er nasjonalmuseet for pop og rock i Norge. Det fysiske rockemuseet er forsinket og åpner ikke før i 2010, men Virtuelle Rockheim åpnet allerede for en drøy uke siden. Virtuelle Rockheim lover en "helt ny måte å tenke museum på."

Pages

Subscribe to RSS - Kristine Sevik's blog