Morten Søby's blog

Kommentar: 
Welcome to the 10th anniversary edition of Nordic Journal of Digital Literacy. The editors have selected articles from each volume since 2006. The articles reflect the journal's development and history. The field of digital competence is interdisciplinary, this has been challenging. Since the start…
Kommentar: 
Under Scandinavia@BETT 2015 lanserte New Media Consortium (NMC) en ny Horizon-rapport om teknologi i skandinaviske skoler. Den amerikanske tenketanken NMC har samarbeidet med Styrelsen for IKT og læring (STIL, Danmark), Skolverket (Sverige) og Senter for IKT i utdanningen. Horizon prosjektet ble…
Dansk flagg
Kommentar: 
Danmark har en bred, strategisk satsing på IKT i undervisningen med tydelige målsetninger, solid forankring og robust finansieringsmodell. En ny undersøkelse viser hva vi kan lære av Danmark. Danmarks satsing Bruk av IKT i undervisningen er et sentralt ledd i den danske regjeringens målsetning om å…
Subscribe to RSS - Morten Søby's blog