Vellykket nordisk seminar på BETT

Skilt som viser deltakerne veien til det nordiske seminaret

Enkel forskning viser at BETT antagelig er den arenaen i verden som samler flest norske skolefolk med teknologi-interesse. Nordic@BETT er et eget seminar som fokuserer på den digitale tilstanden i skolen i de nordiske landene. I år hadde over 859 deltakere fra 21 ulike land meldt seg på seminaret. 

Seminaret er i år et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen, svenske Skolverket og Datorn i utbildningen, danske STIL (styrelsen for It og Læring) og det finske utdanningsdepartementet.  Seminaret ble moderert av professor Tanya Byron.

Ferdigheter for det 21. århundre - status

Professor Ole Sejer Iversen fra Århus universitet presenterte utdrag fra en ny studie der de har sammenliknet hvordan de fire landene sikrer at elevene tilegner seg de nødvendige ferdigheter for fremtiden. Kort oppsummert :

  • De nordiske landene har god tilgang på utstyr
  • De nordiske landene snakker ikke eksplisitt om “21st century skills” i styringsdokumenter som læreplan etc, men har integrert mange av begrepene i beskrivelse av mål og ferdigheter. I Norge snakker vi feks. om de fem grunnleggende ferdigheter.
  • Alle landene ser ansvaret for at elevene tilegner seg 21st century skills som delt mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Alle landene trekker frem de enkelte skolers og læreres autonomi. Dermed blir kanskje den viktigste utfordringen for de nordiske landene: 

"Hvordan sikrer vi at alle barn i de desentraliserte, nordiske skolesystemene får like muligheter til å utvikle kompetanser for det 21. århundre". Rapporten er foreløpig ikke publisert i digital form, men omtales i denne artikkelen.

Skolepresentasjoner fra de ulike landene

Etter den overordnede innrammingen fra Sejer Iversen, fikk deltakerne en kort skolepresentasjon fra hvert land. Disse elevene har i det minste tilegnet seg nødvendige ferdigheter for det 21. århundre: trygge, flerspråklige, teknologivante elever mellom 10 og 16 år som viste fram digitale arbeidsmåter og som ikke lot seg vippe av pinnen selv om nettet gikk ned midt i demonstrasjonen. Jong skole representerte Norge, og viste hvordan de jobber heldigitalt med produksjon av tekster, lydfiler, bilder etc. og tilbakemeldinger og underveisvurderinger fra lærer. Jong skole vant Senter for IKT i utdanningens innovasjonspris for sitt arbeid med å fornye undervisning og læring med IKT. Mer om de fire prosjektene som ble presentert finnes i programmet for Nordic@BETT.