Arkiv

Kommentar: 
På dagens ABM-konferanse holdt Per Olav Torgnesskard et interessant innlegg under tittelen "Foto til folket" . Han vektla åpenhet, delingskultur og brukermedvirkning som virkemidler for å oppnå ABM-sektorens mål om "best mulig tilgjengelighet for flest mulig". Et av eksemplene hans var en bildegåte…
Subscribe to RSS - Arkiv