barnehage

Barn med nettbrett
Kommentar: 
Forskere rundt om i Europa er enige om at vi må utforske det pedagogiske potensialet i teknologien, og at vi står i startgropa med hensyn til hvordan teknologien kan spille en rolle i barns lek og læring. Dette er ett av flere viktige budskap fra EECERA-konferansen 2014. EECERA (European Early…
Kommentar: 
Det første og vel etterlengtede Meeting for expert’s: Media Education in Early Childhood ble en særdeles positiv opplevelse! Turen til Helsinki var en to-dagers opptur, endelig et møtested for erfaringsutveksling og inspirasjon og hvor de aller yngste mediebrukerne fikk full oppmerksomhet! Den…
Kommentar: 
- Barn trenger å lytte mye, da utvikler de både tale- og lytteevnene sine. Barn som lytter mye, blir gode lesere, sier Eleanor Johnson, som står på StoryPhones -standen på BETT. Hun jobbet som førskolelærer i Storbritannia da hun fikk ideen om å utstyre barnehagebarn med hver sin mp3-spiller. -…
Kommentar: 
Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver , bør barna i barnehagen få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og til innhenting av kunnskap. På Utdanningskonferansen.no var det (blant annet) fokus på hvilke erfaringer barnehager har gjort seg når det kommer…
Subscribe to RSS - barnehage