barnehagelærerutdanning

Kommentar: 
Lærerstudenter som møter tradisjonelle vurderingsformer i sin utdanning ofte kan bli like tradisjonelle som lærere. Blogging som en del av utdanningen kan motvirke en slik effekt. Dette mener Marianne Hagelia ved Høgskolen i Volda. Hun beskriver fagblogg som en prosessorientert aktivitet hvor…
Subscribe to RSS - barnehagelærerutdanning