Becta

Kommentar: 
Foto: Department for Children, Schools and Families (CC BY 2.0 lisens) For et drøyt år siden startet Storbrittania en gigantisk satsing for å sikre alle skoleelever tilgang til pc og internett fra hjemmet. Man antar at ca. 1 million britiske barn mangler slik tilgang idag. Utgangspunktet for "Home Access programme" er at markedet har mislyktes i å løse denne utfordringen og man opplever et stadig økende digitalt skille i skolen. Nå er den første rapporten fra pilotprosjektet publisert. Hele rapporten kan leses på Bectas nettside
Kommentar: 
Digitale tavler har ofte en egen programvare som gir ulike pedagogiske muligheter. De gir mulighet for å interagere direkte med lærestoffet gjennom å trykke på tavla og til å skape nytt innhold. En utfordring har vært at ulike leverandører av tavler har benyttet ulike filformater. Det har dermed vært vanskelig å utveksle innhold mellom ulike tavler og mange skoler har følt seg låst til en leverandør. Dette har våre venner i Becta nå gjort noe med!
Kommentar: 
Halvparten av britiske elever sier at mesteparten av tida i klasserommet brukes til å kopiere fra tavle eller bok. Dette til tross for at Storbrittania har investert enorme summer i IKT for skolene de siste ti åra. Hvordan er situasjonen her hjemme, mon tro?
Kommentar: 
The "cloud" has become the technological buzzword of the moment, but behind the hype it offers a computing model that has the potential to provide IT services that can be accessed through the internet, based on predictable costs, freeing educational establishments from the need to plan for,…
Subscribe to RSS - Becta