debatt

barn trenger digital kompetanse
Kommentar: 
Av direktør Trond Ingebretsen I et leserinnlegg i Aftenposten 19.9.2014 bygger Simen Tveitereid opp under myten om at kunnskapsløftet og digital kompetanse legger fotballbaner øde og stimulerer til grenseløs databruk. Det er rart at det så ofte hevdes at disse to tingene må henge sammen. Handler…
Subscribe to RSS - debatt