deltakelse

Kommentar: 
Kunne du tenke deg å benytte sosiale medier mer i undervisningen? Lurer du på å prøve wiki, bokmerker, eller kanskje blogg? Da har vi nettopp tingen for deg! Korte, enkle tekster om nettopp dette. Vi har nå publisert enkle tekster om bruk av wiki, bruk av bokmerker, digitale læringsressurser og…
Kommentar: 
For å kunne få presentert tilpassede websider og læringsressurser i dag må elever og lærere registrere sine tilgjengelighetsbehov og preferanser i de enkelte tjenestene som tilbyr tilpasninger. Dette fører lett til at informasjon som kan utlede helseforhold og annen personlig informasjon registreres og må vedlikeholdes i mange tjenester. Også tjenester utenfor skoleeiers kontroll. UNINETT ABC setter nå i gang et prosjekt der vi skal vise at dette kan gjøres på en enklere og sikrere måte med allerede eksisterende teknologi og standarder:
Kommentar: 
Bilde: "Vote" av Theresa Thompson Deltakelsen ved skolevalgene har gått dramatisk ned de siste 10 årene, det samme har valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere ved ordinære valg. Dette ønsker vi i UNINETT ABC og Møre og Romsdal fylke å gjøre noe med gjennom prosjektet Demokrati0.9 - et prosjekt som fokuserer på bruk av sosiale medier og åpne standarder.
Kommentar: 
Foto: "Mr. President" av caruba Hva kan norske politikere lære av Obama? Det var tema for et åpent møte i Teknologirådet i dag. Obama lyktes med bruk av sosiale medier i sin kampanje og dermed nå ut til en rekke velgere som kanskje ikke tidligere har engasjert seg i valgkamp. Hvilken rolle vil sosiale medier få foran stortingsvalget i 2009?
Subscribe to RSS - deltakelse