DIFI

Kommentar: 
Foresattes innsyn i elevers digitale skolehverdag Barn har rett til privatliv og personvern, samtidig som foresatte har rett (og plikt) til å følge opp sitt barns skolegang. Hvordan kan dette løses på en god måte i den digitale skolehverdagen? Dette er fokus for et nytt, ambisiøst prosjekt om foresatteinnlogging til læringsplattformer. Foto: Cristóbal Cobo Romaní (CC BY 2.0 lisens)
Kommentar: 
Standardiseringsrådet har idag levert sitt forslag til ny versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor til fornyingsminister Heidi Grande Røys. Der foreslås det blant annet standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med…
Subscribe to RSS - DIFI