digital kompetanse

Tre jenter og et nettbrett
Kommentar: 
Om ikke skolen lærer bort sentral kompetanse som kildekritikk, personvern og opphavsrett, blir det opp til hver enkelt elev å skaffe seg digital kompetanse. Da privatiseres opplæringen, noe som rimer dårlig med formålet med den norske skolen. Denne kommentaren sto på trykk i Klassekampen 11.…
barn trenger digital kompetanse
Kommentar: 
Av direktør Trond Ingebretsen I et leserinnlegg i Aftenposten 19.9.2014 bygger Simen Tveitereid opp under myten om at kunnskapsløftet og digital kompetanse legger fotballbaner øde og stimulerer til grenseløs databruk. Det er rart at det så ofte hevdes at disse to tingene må henge sammen. Handler…
Barn med nettbrett samarbeider
Kommentar: 
Dette innlegget av Direktør Trond Ingebretsen var på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen 26. september som svar på en kronikk av Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle: "Digitalt innfødte" og skolen . Yvonne Fritze, Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle, alle ansatt på Høgskolen i Lillehammer…
Foto: Lars Åke Andersen
Kommentar: 
KRONIKK: Debatten som har foregått i Klassekampen de siste to ukene er viktig, men krever at vi legger de rette premissene til grunn. Det har aldri vært senterets eller min intensjon og fremstille det som et gode i seg selv til enhver tid å være koblet på internett. Internett er en ressurs som skal…
Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto.com
Kommentar: 
Hvor trykker skoen i norsk skole? Bør vi ikke tilbake til det tradisjonelle klasserommet der vi kan opprettholde troen på at normaleleven lærer best ved at læreren underviser ved tavla, og at elevene sitter lydig og lyttende ved pultene sine? Læreren som digital rollemodell Igjen har diskusjonen om…
Kommentar: 
Denne blogposten bør leses sammen med kollega Jørund Høie Skaugs blogpost I 2008 utførte Dansk Clearinghouse en studie for Kunnskapsdepartementet for en ”undersøkelse av hvilke lærerkompetanser som kan øke elevenes læring”. Her trekkes tre sentrale forhold med betydning for elevenes læring frem: (1…
Kommentar: 
Med jevne mellomrom oppstår det diskusjoner i mediene om IKT-bruk i skolen. Diskusjonene får en del spalteplass, og speiler på mange måter diskusjoner på skolene og i sektoren, men synes i enkelte tilfeller å være utslag av kampanjejournalistikk .
Kommentar: 
I går fikk vi være fluer på veggen mens noen av våre nye kolleger i IKT-senteret presenterte resultatene fra kartleggingsprøven i digital kompetanse i osloskolene. Prosjektet er et samarbeid mellom ITU (nå del av IKT-senteret ), Utdanningsetaten i Oslo kommune og Naturfagsenteret. Prøven tar sikte…
Subscribe to RSS - digital kompetanse