Digital Storytelling

Kommentar: 
Senter for IKT i utdanningen er så heldige å få sponse og delta på den fjerde internasjonale konferansen om Digital Storytelling på Lillehammer, 5.-7. februar 2011. Digital Storytelling bygger på begrepsapparatet til Center for Digital Storytelling i California . I løpet av to intensive og varierte…
Subscribe to RSS - Digital Storytelling