digitale tavler

Kommentar: 
Digitale tavler har ofte en egen programvare som gir ulike pedagogiske muligheter. De gir mulighet for å interagere direkte med lærestoffet gjennom å trykke på tavla og til å skape nytt innhold. En utfordring har vært at ulike leverandører av tavler har benyttet ulike filformater. Det har dermed vært vanskelig å utveksle innhold mellom ulike tavler og mange skoler har følt seg låst til en leverandør. Dette har våre venner i Becta nå gjort noe med!
Kommentar: 
For en stund siden kjøpte vi oss en ny og fin digital tavle til kontorlandskapet vårt her i Trondheim, men så langt har den stort sett vært avslått og ”svart”. Det er sikkert mange som har samme erfaring: man får demonstrert noe som ser utrolig flott ut av entusiastiske selgere og lar seg friste. Vel hjemme på kontoret/i klasserommet noen uker eller måneder senere (når man endelig har fått på plass tavla) husker man ikke lenger helt hva som var de overbevisende argumentene for å kjøpe den. Foto: Dryden1 av crol373 . Tilgjengelig under CC BY 2.0 Lisens.
Subscribe to RSS - digitale tavler