elever

Kommentar: 
I går fikk vi være fluer på veggen mens noen av våre nye kolleger i IKT-senteret presenterte resultatene fra kartleggingsprøven i digital kompetanse i osloskolene. Prosjektet er et samarbeid mellom ITU (nå del av IKT-senteret ), Utdanningsetaten i Oslo kommune og Naturfagsenteret. Prøven tar sikte…
Kommentar: 
Enkle løsninger fungere ofte veldig bra på problem som kan synes kompliserte. Hvordan kan man for eksempel lære opp elever og lærere i digital kompetanse? Ved Vestfossen ungdomsskole lot man for eksempel 1 0.klasse-elever undervise yngre elever . Dette er en ypperlig måte å la elevene fordype seg i…
Subscribe to RSS - elever