FAD

Kommentar: 
Hvordan skal en IKT-tjeneste i utdanningsektoren kunne finne ut hvor sikker den må være på at en person er den han/hun utgir seg for før den slipper denne personen inn? Hvilke kriterier skal en se etter og hva er "sikkert nok"?
Kommentar: 
Standardiseringsrådet har idag levert sitt forslag til ny versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor til fornyingsminister Heidi Grande Røys. Der foreslås det blant annet standarder for multimedia og for dokumenter som offentlige virksomheter utveksler per e-post med…
Subscribe to RSS - FAD