Finnmark

Kommentar: 
Finnmark er fylket i Norge der færrest gjennomfører videregående opplæring. Kan smartere bruk av IKT bidra til å snu strømmen? Torsdag 20. og fredag 21. januar samlet Senter for IKT i utdanningen noen av Nord-Europas fremste eksperter på frafall og noen av Finnmarks fremste ambassadører for…
Subscribe to RSS - Finnmark