forskning

Tre jenter og et nettbrett
Kommentar: 
Om ikke skolen lærer bort sentral kompetanse som kildekritikk, personvern og opphavsrett, blir det opp til hver enkelt elev å skaffe seg digital kompetanse. Da privatiseres opplæringen, noe som rimer dårlig med formålet med den norske skolen. Denne kommentaren sto på trykk i Klassekampen 11.…
Kunst: Lysrør tegner en hjerne
Kommentar: 
De siste ukene har vi hørt i mediene at datamaskiner gjør ungene dumme. Den tyske professoren Manfred Spitzer mener at barn og unge først kan introduseres til det digitale når de er 15 år. Senteret mener derimot at norske skolebarn skal bruke digitale læremidler variert for å styrke motivasjon og…
Dansk flagg
Kommentar: 
Danmark har en bred, strategisk satsing på IKT i undervisningen med tydelige målsetninger, solid forankring og robust finansieringsmodell. En ny undersøkelse viser hva vi kan lære av Danmark. Danmarks satsing Bruk av IKT i undervisningen er et sentralt ledd i den danske regjeringens målsetning om å…
Subscribe to RSS - forskning