Grensesnitt

Kommentar: 
Når går standarder, standardisering og standardløsninger over fra å være et hjelpemiddel til å bli en tvangstrøye? I mitt daglige arbeid møter jeg på standarder av et eller annet slag hele tiden. Det kan for eksempel være gjennom formell standardisering av grensesnitt og lignende, standardisering av prosesser/aktiviteter av forskjellige slag eller standardisering av maskinvare/programvare. Dessverre virker det som om at de fleste ikke fungerer slik de skal...
Subscribe to RSS - Grensesnitt