hjem-skole

Kommentar: 
Foto: Department for Children, Schools and Families (CC BY 2.0 lisens) For et drøyt år siden startet Storbrittania en gigantisk satsing for å sikre alle skoleelever tilgang til pc og internett fra hjemmet. Man antar at ca. 1 million britiske barn mangler slik tilgang idag. Utgangspunktet for "Home Access programme" er at markedet har mislyktes i å løse denne utfordringen og man opplever et stadig økende digitalt skille i skolen. Nå er den første rapporten fra pilotprosjektet publisert. Hele rapporten kan leses på Bectas nettside
Kommentar: 
Foresattes innsyn i elevers digitale skolehverdag Barn har rett til privatliv og personvern, samtidig som foresatte har rett (og plikt) til å følge opp sitt barns skolegang. Hvordan kan dette løses på en god måte i den digitale skolehverdagen? Dette er fokus for et nytt, ambisiøst prosjekt om foresatteinnlogging til læringsplattformer. Foto: Cristóbal Cobo Romaní (CC BY 2.0 lisens)
Kommentar: 
Vi kunne nettopp lese i Dagbladet at skolen samarbeider for dårlig med en rekke foreldre. Nasjonale og internasjonale studier (blant annet Desforges 2003 ) viser at foresattes påvirkning er enormt viktig for elevenes prestasjoner i skolen, noen ganger så mye som seks ganger viktigere. Det er på tide å ta på alvor den ressurs foresatte er for sine barns skolegang, ved å legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
Subscribe to RSS - hjem-skole