IKT

Kommentar: 
- Barn trenger å lytte mye, da utvikler de både tale- og lytteevnene sine. Barn som lytter mye, blir gode lesere, sier Eleanor Johnson, som står på StoryPhones -standen på BETT. Hun jobbet som førskolelærer i Storbritannia da hun fikk ideen om å utstyre barnehagebarn med hver sin mp3-spiller. -…
Kommentar: 
Hvilke prioriteringer er viktigst for å lære bedre ved hjelp av IKT nå som britiske skoler får større frihet til å avgjøre læreplanen selv? Det var spørsmålet under den faglige åpningsseansen på BETT onsdag formiddag. Fire vidt forskjellige eksperter har tatt for seg denne utfordringen og besvart…
Subscribe to RSS - IKT