IKT-arkitektur

Kommentar: 
IMS Gloabal Learning Consortium har en ganske ny gruppe for tjenesteorientert arkitektur (SOA), som skal lage anbefalinger for bruk av SOA i utdanning. Første utgave av et "beste praksis"-dokument er nå tilgjengelig på http://www.imsglobal.org/soa/index.html , for den som måtte være interessert. Jeg skal i alle fall lese den ved anledning.
Subscribe to RSS - IKT-arkitektur