innredning

Kommentar: 
Økt bruk av IKT I klasserommet fører til noen utfordringer som kanskje ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet ennå: organisering av det fysiske rommet. Målet er etterhvert en pc pr. elev, og at denne benyttes i undervisningssituasjonen, som det arbeidsredskap den jo er. Gjennomsnittlige klasserom er imidlertid ofte utstyrt med noe slik som 4-5 stikkontakter langs veggene, og pultene er plassert enten i rekker eller i klynger rundt i rommet. De fleste bærbare pc'er har batterikapasitet på 2-4 timer, og må deretter lades igjen. På Online Educa kunne Morten Fiskaa ved Tau Ungdomsskole fortelle om sine erfaringer med bærbare pc'er i klasserommet, og poengterte nettopp behovet for strømtilførsel, og problemer med ledninger på kryss og tvers i klasserommet. Det er ikke bare et problem med manglende stikk, men også at disse stikkene ligger langs gulvet. Ledninger er til hinder, noen snubler i ledningene og laptop'ene går i gulvet og ødelegges.
Subscribe to RSS - innredning