Internet2

Kommentar: 
Under høstens Internet2-konferanse i New Orleans holdt Noshir Contractor en interessant drøfting av motivasjonen for å opprette, vedlikeholde og nedlegge sosiale nettverk. Årsaken til at nettverkene i seg selv er interessante, ligger i at samarbeid har en egenverdi - i alle fall når det gjelder…
Subscribe to RSS - Internet2