Klassekampen og IKT

Kommentar: 
Med jevne mellomrom oppstår det diskusjoner i mediene om IKT-bruk i skolen. Diskusjonene får en del spalteplass, og speiler på mange måter diskusjoner på skolene og i sektoren, men synes i enkelte tilfeller å være utslag av kampanjejournalistikk .
Subscribe to RSS - Klassekampen og IKT