klasserom

Kommentar: 
Denne blogposten bør leses sammen med kollega Jørund Høie Skaugs blogpost I 2008 utførte Dansk Clearinghouse en studie for Kunnskapsdepartementet for en ”undersøkelse av hvilke lærerkompetanser som kan øke elevenes læring”. Her trekkes tre sentrale forhold med betydning for elevenes læring frem: (1…
Kommentar: 
Med jevne mellomrom oppstår det diskusjoner i mediene om IKT-bruk i skolen. Diskusjonene får en del spalteplass, og speiler på mange måter diskusjoner på skolene og i sektoren, men synes i enkelte tilfeller å være utslag av kampanjejournalistikk .
Kommentar: 
Kunne du tenke deg å benytte sosiale medier mer i undervisningen? Lurer du på å prøve wiki, bokmerker, eller kanskje blogg? Da har vi nettopp tingen for deg! Korte, enkle tekster om nettopp dette. Vi har nå publisert enkle tekster om bruk av wiki, bruk av bokmerker, digitale læringsressurser og…
Kommentar: 
Store norske leksikon legger hele leksikonet gratis på nett . Ikke bare det, de gjør det nå også mulig for brukerne å redigere innholdet, etter mal fra Wikipedia. Alt som publiseres skal også legges ut med fri lisens. Forhåpentligvis et godt supplement til norsk wikipedia, kanskje spesielt i skolen?
Kommentar: 
For en stund siden kjøpte vi oss en ny og fin digital tavle til kontorlandskapet vårt her i Trondheim, men så langt har den stort sett vært avslått og ”svart”. Det er sikkert mange som har samme erfaring: man får demonstrert noe som ser utrolig flott ut av entusiastiske selgere og lar seg friste. Vel hjemme på kontoret/i klasserommet noen uker eller måneder senere (når man endelig har fått på plass tavla) husker man ikke lenger helt hva som var de overbevisende argumentene for å kjøpe den. Foto: Dryden1 av crol373 . Tilgjengelig under CC BY 2.0 Lisens.
Kommentar: 
Halvparten av britiske elever sier at mesteparten av tida i klasserommet brukes til å kopiere fra tavle eller bok. Dette til tross for at Storbrittania har investert enorme summer i IKT for skolene de siste ti åra. Hvordan er situasjonen her hjemme, mon tro?
Kommentar: 
Økt bruk av IKT I klasserommet fører til noen utfordringer som kanskje ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet ennå: organisering av det fysiske rommet. Målet er etterhvert en pc pr. elev, og at denne benyttes i undervisningssituasjonen, som det arbeidsredskap den jo er. Gjennomsnittlige klasserom er imidlertid ofte utstyrt med noe slik som 4-5 stikkontakter langs veggene, og pultene er plassert enten i rekker eller i klynger rundt i rommet. De fleste bærbare pc'er har batterikapasitet på 2-4 timer, og må deretter lades igjen. På Online Educa kunne Morten Fiskaa ved Tau Ungdomsskole fortelle om sine erfaringer med bærbare pc'er i klasserommet, og poengterte nettopp behovet for strømtilførsel, og problemer med ledninger på kryss og tvers i klasserommet. Det er ikke bare et problem med manglende stikk, men også at disse stikkene ligger langs gulvet. Ledninger er til hinder, noen snubler i ledningene og laptop'ene går i gulvet og ødelegges.
Subscribe to RSS - klasserom