konferanser

Kommentar: 
Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver , bør barna i barnehagen få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og til innhenting av kunnskap. På Utdanningskonferansen.no var det (blant annet) fokus på hvilke erfaringer barnehager har gjort seg når det kommer…
Kommentar: 
Økt bruk av IKT I klasserommet fører til noen utfordringer som kanskje ikke har fått så veldig mye oppmerksomhet ennå: organisering av det fysiske rommet. Målet er etterhvert en pc pr. elev, og at denne benyttes i undervisningssituasjonen, som det arbeidsredskap den jo er. Gjennomsnittlige klasserom er imidlertid ofte utstyrt med noe slik som 4-5 stikkontakter langs veggene, og pultene er plassert enten i rekker eller i klynger rundt i rommet. De fleste bærbare pc'er har batterikapasitet på 2-4 timer, og må deretter lades igjen. På Online Educa kunne Morten Fiskaa ved Tau Ungdomsskole fortelle om sine erfaringer med bærbare pc'er i klasserommet, og poengterte nettopp behovet for strømtilførsel, og problemer med ledninger på kryss og tvers i klasserommet. Det er ikke bare et problem med manglende stikk, men også at disse stikkene ligger langs gulvet. Ledninger er til hinder, noen snubler i ledningene og laptop'ene går i gulvet og ødelegges.
Subscribe to RSS - konferanser