kvalitet

Kommentar: 
Store norske leksikon legger hele leksikonet gratis på nett . Ikke bare det, de gjør det nå også mulig for brukerne å redigere innholdet, etter mal fra Wikipedia. Alt som publiseres skal også legges ut med fri lisens. Forhåpentligvis et godt supplement til norsk wikipedia, kanskje spesielt i skolen?
Kommentar: 
foto: Camilla Hoel I en kronikk i Adresseavisen 17.12.08 kommenterer Astrid Grude Eikseth og Tove Steen-Olsen, begge førsteamanuensiser ved HiST, blant annet Elevundersøkelsen 2008 . Undersøkelsen som er foretatt blant elever fra 5.klasse til videregående skole, viser at elevene selv synes de får lite tilbakemelding og veiledning på sine skoleprestasjoner. Kun 39 % rapporterer at de får ukentlig veiledning og tilbakemelding. Kronikkforfatterne peker på OECD rapporten " Equity in Education " fra 2004, som antyder en sammenheng mellom manglende systematisk oppfølging av norske elever, og en del elevers underytelse.
Kommentar: 
Med tilgang til et rikt utvalg av digitale læringsressurser opplever elever og lærere stadig at de leter etter ressurser for et bestemt formål. Det å presentere og sortere ressursene slik at den som leter er i stand til å vurdere kvaliteten på dem er en utfordring for de som utvikler digitale læringsressurser.
Subscribe to RSS - kvalitet