lærerutdanning

Kommentar: 
Lærerstudenter som møter tradisjonelle vurderingsformer i sin utdanning ofte kan bli like tradisjonelle som lærere. Blogging som en del av utdanningen kan motvirke en slik effekt. Dette mener Marianne Hagelia ved Høgskolen i Volda. Hun beskriver fagblogg som en prosessorientert aktivitet hvor…
Kommentar: 
Norgesuniversitetet presenterte på NKUL-konferansen idag noen resultater fra IKT-monitoren deres om den digitale tilstand i høyere utdanning. Selve rapporten publiseres 15. juni. Presentasjonen på NKUL-konferansen i Trondheim tyder på at ledere, fagansatte og studenter på lærerutdanningene ikke er helt samstemte når det gjelder synet på IKT i egen undervisning.
Subscribe to RSS - lærerutdanning