Mike Richards

Kommentar: 
Med berøringsplater, trykknapper og polstrede møbler kan læringshverdagen til barn med spesielle utfordringer og funksjonshemminger bli enklere. - Alt handler om interaksjon. Om å gjøre noe selv for å forstå hvordan det virker, sier Mike Richards. Han er direktør for SpaceKraft, et britisk selskap…
Subscribe to RSS - Mike Richards