mobilitet

Kommentar: 
New Media Consortium og EDUCAUSE Learning Initiative publiserte nettopp 2009 Horizon Report som tar for seg de teknologiene som har størst sannsynlighet for å påvirke undervisning og læring i årene som kommer. Rapporten tar for seg tre tidsperspektiver - et år eller mindre, to til tre år, fire til fem år - og trekker frem to nøkkelteknologier i hver av tidshorisontene. Teknologiene som trekkes frem er:
Subscribe to RSS - mobilitet