museum

Kommentar: 
På dagens ABM-konferanse holdt Per Olav Torgnesskard et interessant innlegg under tittelen "Foto til folket" . Han vektla åpenhet, delingskultur og brukermedvirkning som virkemidler for å oppnå ABM-sektorens mål om "best mulig tilgjengelighet for flest mulig". Et av eksemplene hans var en bildegåte…
Kommentar: 
Rockheim er nasjonalmuseet for pop og rock i Norge. Det fysiske rockemuseet er forsinket og åpner ikke før i 2010, men Virtuelle Rockheim åpnet allerede for en drøy uke siden. Virtuelle Rockheim lover en "helt ny måte å tenke museum på."
Subscribe to RSS - museum